"Yantra.lv" profil kompanije

Ovo nije kompanija koju tražite? Kliknite ovde za pretragu.

Naziv kompanije:
"Yantra.lv"
Drugi nazivi:
Yantra.lv
Broj kompanije: 111508150
Zemlja registracije: LV, LATVIA
Easy number:
Matični broj kompanije: 40008242061
Registarski broj: 40008242061
Adresa:  
   

LATVIA
Datum: 2018-04-24

Dostupne informacije mogu da obuhvate:
  • profil kompanije, profil delatnosti
  • računi kompanije, trenutni finansijski podaci uključujući promet, bilans uspeha, bilans stanja, ostali važni finansijski indikatori
  • ocena plaćanja, informacije o naplati potraživanja, informacije o insolventnosti
  • preporuka maksimalnog kredita, kreditna ocena
  • izveštaj o direktoru kompanije, povezane informacije o kompaniji

Da biste videli profil kompanije na dan poslednjeg istraživanja ili da kupite poslovni kreditni izveštaj pomoću kreditne kartice, kliknite na dugme ispod.Ukoliko ste zakonski zastupnik "Yantra.lv" i želite da ga uklonite iz ovog indeksa, sledite link ispod.